Strafrechtelijke bijstand nodig?

Gespecialiseerd in: 
  • Strafrecht en strafprocesrecht
  • Verkeersrecht
  • Salduz bijstand

Advocatenkantoor Nadine Maes wordt bezield door Nadine Maes, die zich sinds de oprichting van het kantoor heeft toegelegd op het strafrecht in al haar facetten. Mr. Maes pleit geregeld voor de diverse correctionele en politierechtbanken en Hoven van Assisen voor daders en slachtoffers.

De voorkeurmateries van het kantoor gaan dan ook uit naar het strafrecht in al haar facetten (inclusief verkeersrecht).

Het kantoor staat garant voor een optimale behartiging van de belangen van haar cliënteel, dat bestaat uit particulieren, openbare besturen en ondernemingen.

Ook andere dossiers kunnen door het kantoor worden behandeld, desgevallend in samenwerking met andere gelijkgestemde advocatenkantoren in binnen- en buitenland.

Contacteer mij